3x10 minutters træning kan hjælpe diabetikere-07-05-2009 nyhed

3x10 minutters træning er effektivt

Begge grupper forbedrede deres kondition, men kun gruppen, der trænede 3 gange 10 minutter opnåede en positiv effekt på fasteblod¬sukkeret, da det blev nedsat. Fasteblodsukker var efter træning 10 % lavere end før træning i denne gruppe.

Lille forsøg med 18 utrænede, type 2-diabetikere

I forsøget testede man 18 utrænede mænd med type 2-diabetes i alderen 50-70 år. De trænede intensivt i fem uger. Mændene blev delt op i to grupper, der begge trænede 6 dage om ugen; En gruppe trænede en enkelt gang dagligt á 30 minutter (gruppe 1x30), mens den anden gruppe trænede 3 gange 10 minutter fordelt ud over dagen (gruppe 3x10)

Motion kan forebygge komplikationer ved diabetes.

Motion kan være med til at forebygge og /eller forsinke alvorlige komplikationer, som opstår i forbindelse med type 2-diabetes.
Selvom dette er en enkeltstående undersøgelse, så tyder noget på, at selvom man har svært ved at motionere eller være fysisk aktiv i en længere periode, så vil man sagtens, som type 2-diabetiker, kunne forbedre sin helbredsstilstand ved at motionere 3x10 minutter om dagen.

Læs om undersøgelsen på Statens institut for folkesundhed egen hjemmeside