Blodprøve kan afsløre depression nyhed

I fremtiden vil danske læger med en enkel blodtest kunne afgøre, om en patient er blevet ramt af en behandlingskrævende depression

Blodtest udviklet i danmark

Blodtesten er under udvikling af danske forskere. Med testen vil man hurtigere kunne indkredse de patienter, som har behov for hurtig og effektiv medicinsk hjælp.Det er medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S, der står bag blodtesten, der ventes taget i brug om få år.

- Det har aldrig tidligere været muligt at diagnosticere en psykisk sygdom ud fra en blodprøve, og det vil være et gennembrud for både patienter og læger, siger Peter Høngaard Andersen, forskningsdirektør i Lundbeck, til B.T.

Blodtesten er 90% sikker

Den nye metode bygger på analyser af såkaldte biomarkører og undersøgelse af bestemte geners aktivitet i blodet. Hvor man i øjeblikket kun kan stille diagnosen depression med ca. 50 pct. sikkerhed, angives blodtesten at være helt oppe på over 90 pct. sikkerhed. Metoden er foreløbig afprøvet på mere end 1.000 personer med meget lovende resultater.

- Denne meget præcise diagnosticering kan bane vejen for en langt bedre behandling af depressive patienter - en mere »skræddersyet«, personlig behandling - og kan samtidig minimere risikoen for, at patienter, som ikke lider af depression, sættes i irrelevant behandling. Den bedre behandling kan lette livet for patienter og pårørende og samtidig i høj grad reducere de store samfundsøkonomiske omkostninger, som depression i dag medfører, siger forskningsdirektør Peter Høngaard Andersen.

Accept af depression

Han håber, at blodtesten også kan skabe større accept af sygdommen.

- At kunne præcist diagnosticere en sygdom som depression i fremtiden, kan forhåbentlig også være med til at fjerne det tabu, der omgiver den type sygdomme. Nu kan man jo måle, om man er syg eller ej, siger forskeren.

Depression rammer 500.000

Mere end 500.000 danskere rammes i løbet af livet af en svær depression. Depression er en alvorlig, invaliderende og ofte livstruende sygdom.

Samtidig er depression den sygdom, der belaster samfundsøkonomien mest.