Udvidet frit sygehusvalg genindføres den 1. juli nyhed

Ventetid max 1 måned

Under loven har patienterne krav på behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus på det offentliges regning hvis ventetiden på behandling i Danmark overskrider 1 måned. Ventetid på diagnose ud over 14 dage tæller med som ventetid således at den maksimale ventetid ikke skulle overstige 1½ måned.

Læs mere om udvidet frit sygehusvalg her