Akutte hjertepatienter bliver forskelsbehandlet nyhed

Chancen for at blive udredt med en KAG-undersøgelse i forbindelse med blodprop i hjertet afhænger af hvor man bor, og om man er mand eller kvinde. En udersøgelse viser, at der fra 2005 – 2007 var en forskel på, hvem der fik den rette udredning efter indlæggelse med akut hjertesygdom. Kvinder blev i mindre grad end mænd undersøgt, og jo længere væk man boede fra et af de fem store hjertecentre, jo mindre blev man ligeledes undersøgt.

Retningslinier kræver KAG undersøgelse

I Danmark har vi nationale ensartede retningslinjer for behandlingen af patienter indlagt med akut iskæmisk hjertesygdom. Et skridt på vejen til den rette behandling er en undersøgelse af kranspulsårerne, en såkaldt koronar arteriografi (KAG). Denne undersøgelse kan sige noget om, hvorvidt der er mulighed for at tilbyde en ballonudvidelse eller en bypass operation, eller om behandlingen udelukkende skal være medicinsk.

Forskelsbehandling på trods retningslinie

Retningslinjerne er ens for mænd og kvinder, og er de samme, uanset hvor man bor i landet. Til trods for dette har det vist sig, at der er store forskelle i den udredning, som man gennemgår. Det viser en undersøgelse, hvor der indgår 24.910 patienter i alderen 30 til 90 år, som i perioden 2005 til 2007 blev indlagt for første gang med truende eller egentlig blodprop i hjertet.

Langt flere mænd end kvinder tilbydes KAG

Af den fuldt optrukne blå linje kan man se, at flere end 80 % af de indlagte mænd, som bor tæt på blev undersøgt med en KAG indenfor to måneder efter deres indlæggelse, hvorimod det kun gjaldt under 60 % af indlagte kvinder, der bor langt væk illustreret ved den nederste røde stiplede linje .

Sundhedsguiden.dk - Akutte hjertepatienter bliver forskelsbehandlet | KAG, blodprop, hjertet

Figuren viser andelen, der bliver undersøgt med KAG opdelt på køn og efter afstanden fra patientens bopæl til det nærmeste af de fem hjertecentre (Tæt på: nærmeste tredjedel, Længere væk: mellemste tredjedel, Langt væk: fjerneste tredjedel).

Uvidst hvorfor der er forskelsbehandling

Vi ved, at der er ulighed i sundhed i Danmark. Hvis vi skal kunne gøre det bedre, er første trin at studere om forskelle i behandlingen faktisk findes. Det gør de - viser studierne. Næste trin er så at undersøge, hvorfor det er sådan. Det har vi i dag ikke forskning, der kan forklare.