Flere krav til ftalater i EU nyhed

Syv kemiske stoffer - heriblandt tre omdiskuterede ftalater - må fremover ikke bruges i EU, uden at hver enkelt brug er godkendt på forhånd. Tre af dem kan fx skade fertiliteten, et kan fremkalde kræft og andre tre er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet.

Skal tillades før brug

De syv problemstoffer tæller bl.a. flammehæmmeren HBCDD, som hovedsageligt bruges i produkter af polystyren til isolering af bygninger og i elektronik. På listen finder man desuden ftalaterne DEHP, DBP og BBP, der bl.a. anvendes som blødgøringsmidler i plast (se nederst).

Kemikalier der skader evnen til at få børn

De nævnte kemikalier kan alle findes i almindelige forbrugerprodukter. Tre af dem kan fx skade evnen til at få børn, et kan fremkalde kræft og andre tre er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet.

Virksomheder, som gerne vil markedsføre eller bruge et stof fra autorisationslisten, skal søge om godkendelse til det. Det er nu op til EU-Kommissionen at tage endeligt stilling til, om stofferne skal på listen.

Fra 15 stoffer til 7

Ifølge ECHA skal de syv særligt problematiske kemikalier på en såkaldt autorisationsliste, som er en del af EU's nye kemikaliepolitik REACH, der trådte i kraft 1. juni 2007.

ECHA´s oprindelige liste med kandidater til autorisationslisten indeholdt 15 problematiske kemikalier. ECHA har prioriteret de syv stoffer udfra en vurdering af hvor farlige de er, hvor stor en mængde de produceres i og om mennesker og miljø kan blive udsat for dem.

De resterende otte stoffer, der ikke i denne omgang er kommet på autorisationslisten, er dog ikke afskrevet fra at blive optaget på listen ved en senere opdatering.

De 7 særligt farlige kemikalier på ECHA's liste

  • Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
  • Dibutyl phthalate (DBP)
  • Benzyl butyl phthalate (BBP)
  • Short Chain Chlorinated Paraffins (Alkanes, C10-13, chloro)
  • 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA)
  • Musk xylene (5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene)
  • Hexabromocyclododecane (HBCDD)

Læs også om emballage og deres påvirkning på helbredet her