Placeboeffekt bør tages alvorligt nyhed

Placeboeffekten handler om, at vi kan få færre smerter blot ved at tro, at vi bliver behandlet. Effekten er reel og bør tages med i den samlede vurdering af en medicinsk behandling for at gøre den så effektiv som muligt, mener forsker ved University of Columbia

Lægens positive indstilling har en effekt

?Lægen kan påvirke sin patient i positiv retning alene ved at skabe de rette forventninger. Brækker du armen kan din smerte forsvinde selvom du får snydemedicin, og har du tandpine og nogen fortæller dig, at du snart får noget smertestillende, vil du givetvis mærke at smerten begynder at lette.?
Forsøg har vist, at patienter kan blive smertefrie ved at indtage snydemedicin eller modtage behandling, som ikke har nogen medicinsk målbar effekt.

Påvisning af placeboeffekt?

Tor Wager, University of Columbia, er blandt de første til påvise, hvordan placebo påvirker hjernen.

- placeboeffekten illustrerer hvor vigtig det er at tage hensyn til de psykologiske faktorer, når man udvikler medicinsk behandling, siger han og fortsætter?
- i al medicinsk behandling må man vurdere, om de psykologiske faktorer er vigtige eller ej. Hvis man ignorerer dem, vil man muligvis ikke opnå en så effektiv behandling som muligt.

Tanken kan aktivere smertelindring?

Ved hjælp af fMRI scanning opdagede Wagner, at forventningen om en behandling, reduserer aktiviteten i de områder af hjernen, som aktiveres af smerte. Han har også dokumenteret at placebo kan få kroppen til at udskille endorfiner – kroppens eget smertestillende middel.

- Vi kan se at troen på, at en behandling virker, kan påvirke de samme hjernesystemer og kemikalier, som er en del af den faktiske medicinske behandling, forklarer Wagner
– scanning af hjernen har gjort det muligt at påvise, at smertelindring knyttet til placeboeffekten er reel og ikke bare en subjektiv oplevelse, eller noget patienten siger for at tilfredstille lægen eller forskerne, konkluderer han