Færre kalorier giver et længere liv nyhed

Et liv på en kaloriereduceret kost, kan forlænge dit liv og holde dig ung længere. Et stort forsøg med aber på University of Wisconsin, viser tydeligt, at primater kan sænke ældningsprocessen ved at indtage færre kalorier.

Stort forsøg med aber og kost

76 rhesusaber er de sidste 20 år blevet fulgt af en gruppe forskere på University of Wisconsin. Halvdelen af aberne fik lov til at spise hvad de ville, den anden halvdel levede på en kost med 30% færre kalorier, men fik tilskud af vitaminer og mineraler for at forhindre fejlernæring. Forsøget startede da aberne var mellem 7-14 år gamle – dvs. aberne var voksne.

Færre kalorier giver længere liv

Forsøget viser en markant forskel på, hvor længe aberne lever. 63% af de kaloriereducerede aber lever stadig, til sammenligning er kun 45% af de aber, som har spist som de ville, endnu i live.
De aber, som endnu lever, er i midten og slutningen af tyverne. En gennemsnit abe bliver 27 år gammel, men aber kan blive op til 40 år gamle.

Færre kalorier gør yngre

Aberne på den kaloriereducerede kost ser markant yngre ud, antallet af kræft og hjertekarsygdomme er reduceret med 50 procent. Hjernescanninger viser, at deres hjerne ikke er ældet i samme grad, som de aber, der ikke blev begrænset i hvor meget de måtte spise.

Aber på kaloriereduceret kost fik ikke sukkersyge

Et af de mest bemærkelsesværdige observationer er, at ingen af aberne på den kaloriereduceret kost har fået sukkersyge. Til sammenligning observerede forskerne fem tilfælde af sukkersyge og 11 forstadier til sygdommen hos 38 aber på almindelig kost,

- Det er meget tankevækkende, at forskerne observerede en total forebyggelse af sukkersyge hos aberne på den kalorielette kost. Det er en vigtig observation, men derfra til at forklare, hvad der sker, er der lang vej. Det er stadig et mysterium,« siger Thorkild I.A. Sørensen til videnskab.dk.