Tilbage til skolen og lusene nyhed

Især blandt de 3 til 10-årige er luseplagen udbredt, specielt efter sommerferien. Men en koordineret indsats på Lusekrigsdagen fredag d. 14. august skal nu sikre, at kampen mod lusene bliver 1-0 i børnenes favør. læs om forebyggelse af lus

Halvdelen har lus

Næsten halvdelen af alle børn i alderen 3-10 år har haft lus inden for det seneste år, og eksperter vurderer, at antallet af børn med lus er stigende. Efter sommerferien, hvor lusene ofte har haft frit spil til at krible og krable, er luseplagen på sit højeste. Men fredag den 14. august tager skoler og daginstitutioner sammen kampen op mod lusene.

Giv lusene det glatte lag

- Det er vigtigt, at forældrene ikke giver op i kampen mod lusene, og at man som forældre tjekker sine børn for lus, inden man sender dem tilbage til skolen eller institutionen efter ferien. Og hvis barnet har lus, skal man sørge for at igangsætte behandling hurtigst muligt og orientere skolen eller institutionen og barnets nærmeste omgangskreds, så man undgår, at lusene spreder sig, forklarer Annette Poulsen, sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse.

I år er den årlige Lusekrigsdag den 14. august.

- Målet med Lusekrigsdagen er at sikre en koordineret indsats, hvor alle forældre på samme dag undersøger deres børn og igangsætter en behandling, hvis de finder lus. På den måde mindsker man risikoen for, at børnene smitter hinanden, forklarer Anette Morgen fra norpharma, der er initiativtager til Lusekrigsdagen.

Sidste år deltog mere end 100 børnehaver og 500 skoler i den store Lusekrigsdag, og over 50.000 børn var med i kampen mod lusene. I år forventes det, at endnu flere børn, skoler og daginstitutioner deltager. Over 452 institutioner over hele landet har allerede nu meldt sig under fanerne til årets Lusekrig.

Ferietid er lusetid

- Der bliver ikke kigget så meget efter lus i ferien. Men lusene holder ikke ferie, så børnene har rig mulighed for at have masser af lus med sig i institutionen efter ferien og smitte alle de andre. Derfor er det vigtigt med et øget fokus på lus efter den lange sommerferie, siger biolog og lusespecialist Kim Søholt Larsen.

Den årlige Lusekrigsdag ligger derfor altid første fredag efter sommerferien. For at undgå at børnene smitter hinanden, når de vender tilbage i skole, er det vigtigt, at institutioner, børnehaver og forældre står sammen.