Ny behandling af metastatisk blærekræft nyhed

En ny behandling af metastatisk cancer i urinvejene er nu godkendt af EU på baggrund af et nyt internationalt studie med 370 patienter, heraf 51 danske patienter. Hvert år får ca. 450 danskere konstateret avanceret blærecancer med muskelinvasion og evt. metastaser. Heraf er en gruppe patienter, hvor traditionel kemoterapi svigter. Nu findes der et nyt behandlingsalternativ til disse patienter.

Ny behandling til tidligere udækket medicinsk behov

En ny 2. linjebehandling er nu en mulighed til patienter med fremskreden eller metastatisk blærecancer, såkaldt metastaserende transitionalcellekarcinom i urinvejene, hvor behandling med kemoterapi med platinholdigt regime har svigtet. Førende danske kræftlæger og 51 danske patienter har medvirket i studiet. Lisa Sengeløv, ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, som medvirkede i studiet, kommenterer:

- Den nye behandling viser positive resultater, og det giver mulighed for at imødekomme et hidtil udækket medicinsk behov. Så det er en opmuntrende nyhed for en gruppe patienter, som lever med en stærkt fremskreden sygdom, hvor dødeligheden er høj.

Livsforlængende medicin og bedre livskvalitet

Ud over de positive kliniske resultater viser det nye studie også, at den nye behandling er livsforlængende med 2 måneder i gennemsnit og giver forbedret livskvalitet. Behandlingen gives kun i 20 min. hver 3. uge og foregår ambulant, hvilket er mere bekvemt for patienten.

- Hvert år bliver vi kontaktet af flere patienter, som overvejer at tage til udlandet for at få behandling. Derfor er det en god nyhed, at man nu tilbyder denne behandling i Danmark, så patienterne har mulighed for at være sammen med deres familie i en i forvejen krævende periode, siger Carsten Elgstrøm, Næstformand for Blæreforeningen.

Den nye behandling skal dog vurderes af Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) og godkendes af Sundhedsstyrelsen, inden det indføres nationalt på de behandlende afdelinger.