Vestens fedmeepidemi er bremset nyhed

Efter flere år med et voksende antal af overvægtige i den vestlige verden, ser tallet nu ud til at være stagneret. Men forsker frygter at det er stilhed før storm.

Opbremsning af fedmeepidemi overrasker

Antallet af overvægtige i den vestlige verden har de sidste mange år været stærkt stigende. Men nu tyder tal fra en lang række vestlige lande, herunder USA, på, at fedmeepidemien stagnerer. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

- Det er meget overraskende på baggrund af det, vi hører alle steder om en fortsat stigning, siger Thorkild I.A. Sørensen, professor og institutleder ved Institut for Sygdomsforebyggelse, der har indhentet tal til sine beregninger fra lande som USA, England, Spanien, Danmark og Italien.

Læs også: Overvægt og vægttab.

Antallet af overvægtige flytter sig i ryk

Antallet af overvægtige har tidligere i historien bevæget sig i ryk med høje vækstrater afløst af stagnation. For så igen at stige. Ofte i spring der svarer til en generation.

- Den udvikling står i stærk kontrast til forestillingen om, at det er vores samfund, der presser fedmen ind i os alle sammen. Jeg tror, vi skal lede efter svar på fedmeepidemien andre steder. Vores forskning tyder på, at det er ændringer i det helt tidlige liv, der er årsag til fedmen. Enten i fostertilstanden eller lige efter fødslen. Men vi ved det ikke med sikkerhed, siger Thorkild I.A. Sørensen.

Opbremsning af overvægtige - Stilhed før storm

Og netop på grund af erfaringerne fra tidligere frygter han, at stagnationen kun er det, han kalder stilhed før stormen:

- Jeg er bekymret for, at vi efter denne stilstand vil se en eksplosion i fedmen - en slags anden tsunamibølge, siger han.

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblad.