Lungekræft i tidligt stadium kan helbredes nyhed

En norsk undersøgelse viser, at lungekræft (lungecancer) i et tidligt stadium kan helbredes ved et kirurgisk indgreb, men næsten halvdelen får tilbagefald.

Mange faktorer spiller ind

Der er mange faktorer, som afgøre om man som lungekræftpatient overlever en operation. Det viser en norsk undersøgelse, hvor man har gennemgået 190 patienter, som er blevet opereret på et enkelt hospital i perioden 1994-2001.
Gennemgang af operationerne viste en sammenhæng mellem køn, størrelse på svulst, manglende spredning til lymfekirtlerne, operationsmetode og alder.

Jo før jo bedre

Undersøgelsen af lungekræfttilfældene viste at fem år efter operationen, var 42 % fortsat i live og blandt dem lå den bedste overlevelsesprocent hos patienter, som var behandlet for lungekræft i et tidligt stadium.

Kvinder overlever bedre end mænd

Kvinderne klarede sig bedre end mændene. Over fem år overlevede 53,3 % af kvinderne mod 36,8 % af mændene.

Den samlede overlevelse på de 190 patienter var:
Stadium I 54,5 %
stadium II, 37,9 %
stadium III 19,2 %
stadium IV 0 %