Danske hjerner forsømmes nyhed

Store blodpropper i hjernen kan forhindres ved at rense forkalkede halspulsårer. Det kan man godt finde ud af i vore nabolande, men Danmark kan ikke

Vi behandler for få forsnævringer

Danmark halser igen bagefter Sverige, når det gælder om at redde hjerner. Det viser en MTV-rapport, som Hjerteforeningen har fået udarbejdet af Center for Folkesundhed i Region Midtjylland. Rapporten dokumenterer, at danske sygehuse generelt er ringe til at finde og operere forsnævringer i halspulsåren, som kan være årsag til voldsomme blodpropper i hjernen, der kan medføre død eller alvorlig invaliditet. I fx Sverige opereres 8,6 personer pr. 100.000 indbyggere, mens gennemsnittet i Danmark kun er 6,4.

Region Midtjylland behandler mest

MTV-rapporten om ”Variation i tidsforløb hos patienter opereret for carotisstenose (forsnævringer i halspulsåren) i Danmark” viser store geografiske forskelle både i forhold til antal opererede og i tidsforbruget fra første undersøgelse på sygehuset til operation.

Det er kun Region Midtjylland, der finder og opererer næsten lige så mange forsnævrede halspulsårer, som det øvrige Norden, mens Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nord halser langt bagefter. Ventetiden på operativ behandling svinger ligeledes, hvilket ikke er tilfredsstillende, da risikoen for at få en ny blodpropepisode er større jo længere tid, der går, inden operationen foretages. Internationalt anbefales ventetiden ikke at overstige 14 dage.

Operation redder liv

Operation af halspulsåren, hvor forkalkningerne i åren fjernes, nedsætter risikoen for at få en blodprop i hjernen betragteligt. Ved at operere kan man forebygge 16 ud af 100 blodproptilfælde over en femårig periode.