Fortsat fald i forbruget af sove og angstdæmpende lægemidler benzodiazepiner nyhed

Indsats mod overforbrug af sove- og angstdæmpende lægemidler som benzodiazepiner ser ud til at have båret frugt. Siden 2008 har sundhedsstyrelsen kørt kampagner blandt bla. læger for at få dem til kun at bruge de afhængihedsskabende lægemidler i korte perioder

Benzodiazepiner skaber afhængihed

Et længerevarende forbrug af sove- og angstdæmpende medicin af benzodiazepintypen bør undgås, da det kan medføre afhængighed, svimmelhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, samt øget risiko for fald. Der er derfor igennem årene blevet iværksat forskellige initiativer for at nedbringe forbruget af disse lægemidler.

Stor informationsindsats har båret frugt

I andet halvår 2008 blev indsatsen intensiveret. Sundhedsstyrelsen udsendte en ny vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, hvori der blev introduceret nye regler for udstedelse, fornyelse og generhvervelse af kørekort for brugere af langtidsvirkende benzodiazepiner. Institut for Rationel Farmakoterapi udsendte nyt materiale med gode råd om udtrapning til læger, praksismedarbejdere, brugere og pårørende, ligesom flere regioner var ude med særlige kampagner.

Indsatsen ser ud til at have båret frugt. Det samlede forbrug af benzodiazepiner solgt på recept til enkeltpersoner faldt med hele 17 procent fra 2008 til 2009, hvor det gennemsnitlige fald var 5,4 procent om året i perioden 2004 til 2008.