Stadig færre fødes med Downs syndrom nyhed

Efter en årrække med markant fald i antallet af børn født med Downs syndrom, flader kurven nu mere ud. Da man i 2004 begyndte at tilbyde alle gravide kvinder undersøgelse for Downs hos deres barn, blev antallet af børn født med handicappet halveret fra 61 til 32 i løbet af det første år.

Ligger stabilt

Læger med speciale i fosterdiagnostik har tidligere spået, at vi en dag vil lande på 10-15 børn om året.

- Vi kan ikke vide, om tallet vil falde yderligere i de kommende år. Men med 25 børn sidste år ligger det tilsyneladende stabilt og relativt lavt, siger overlæge på Føtalmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, Karin Sundberg.

Tallene er endnu ikke analyseret for, om forældrene har fravalgt nakkefoldsskanningen, eller om undersøgelsen har givet et falsk svar.

Vælger Downs-børn fra

Yderst få forældre vælger at få barnet, hvis de ved, at det vil blive født med Downs. De 25 børn skal i øvrigt sættes i forhold til det samlede antal nyfødte samt mødrenes gennemsnitsalder i 2009, før det giver mening at tale om et højt eller lavt tal.

Karin Sundberg vil gerne komme kritikken af den finmaskede fosterdiagnostik og fravalget af børn med Downs i forkøbet.

- Forældre, som får at vide, at deres foster har en kromosomfejl, bliver samtidig meddelt, at der er cirka 30 procents risiko for, at fosteret dør inden fødslen. Det er en vægtig grund til at vælge det fra, og det skal med i debatten - også for at lette noget af den skyldfølelse, forældrene ellers slæber rundt på, siger Karin Sundberg.