Danmark bagud på kræftområdet nyhed

Trods en massiv oprustning af indsatsen for danske kræftpatienter gennem de sidste ti år halter vi stadig langt efter de øvrige nordiske lande på kræftområdet. Langt flere danskere får konstateret den frygtede sygdom, og langt flere dør af deres kræftsygdom i Danmark end i Sverige, Norge og Finland.

Usund livsstil årsag til kræft

Sundhedsstyrelsen er netop kommet med et udkast til en kommende handlingsplan- den tredje på ti år - som på ny lægger op til en styrket indsats på kræftområdet.Årsagen til bundplaceringen er ifølge rapporten danskernes »risikoadfærd«, hvor vi i årtier har haft et større tobaks- og alkoholforbrug. Derfor skal der nu satses massivt på forebyggelse og tidlig opsporing af kræft for at reducere antallet af kræftramte og øge chancerne for at overleve for dem, der får stillet diagnosen, anbefales det.

- Vi er nødt til at se på danskernes livsstil. Selve kræftbehandlingen er lige så god i Danmark som i de øvrige nordiske lande. Problemet er, at den danske befolkning, taget under ét, på grund af vores tobaks- og alkoholforbrug ikke er i en tilstand, som understøtter en succesfuld behandling, og derfor får vi dårligere resultater, siger afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse, overlæge Hans H. Storm til Berlingske Tidende