Kræftens Bekæmpelse indsamler fejlbehandlinger nyhed

Oplevelser med fejldiagnoser, infektioner, ventetid på scanningssvar, mangelfuld kommunikation og forkert medicinering er blandt årsagerne til, at kræftpatienter føler sig svigtet under behandlingsforløbet. Kræftens Bekæmpelse har sat fokus på patienternes dårlige oplevelser og er nu i dialog med flere kræftafdelinger for at minimere antallet af fejl og utilsigtede hændelser

Vil skærpe opmærksomheden

-Allerede nu tyder det på, at vores indsamling af viden om kræftpatienters dårlige oplevelser med sundhedsvæsenet kan bidrage til at skærpe opmærksomheden over for de risici, der uundgåeligt er forbundet med behandlingen af de ofte meget komplicerede sygdomsforløb, fastslår overlæge Janne Lehmann Knudsen, leder af Kvalitetsenheden i Kræftens Bekæmpelse.

Hun fortsætter: - Via den ny viden fra patienterne, kan vi være med til at forbedre patientsikkerheden. Udtalelsen falder på baggrund af en foreløbig status over knapt 100 rapporter fra kræftpatienter og deres pårørende, som Kvalitetsenheden har modtaget siden nytår. En stor del af tilbagemeldingerne indeholder beretninger om fejlagtige diagnoser eller meget langvarige udredningsforløb.

Danmark halter bagud

Ifølge kræftpatienternes indberetninger sker de fleste fejl på hospitalerne. Det drejer sig både om fejldiagnoser, mangelfuld kommunikation, forkert medicinering, infektioner og om uforklarlige ventetider.

- Vi ved at danske kræftpatienters sygdom er på et alvorligere stade end i de andre nordiske lande, når diagnosen stilles, ligesom kræftramte danskere har højere dødelighed. Men vi kender ikke årsagerne hertil, siger Janne Lehmann Knudsen.

Hver femte patient oplever fejl

Indberetningerne følger tendensen fra den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor det fremgår, at hver femte hospitalspatient har oplevet fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet. I mere end halvdelen af tilfældene var det patienterne selv, der opdagede fejlene, mens sundhedspersonalet opdagede 33 pct.

Patientsikkerhed

- Vi har fået bekræftet, at mange kræftpatienter har et inderligt ønske om at påpege fejl eller utilsigtede hændelser i håb om, at dette ikke gentager sig for fremtidige patienter. Vores viden og dokumentation for fejlrisici er derfor nu så stor, at vi kan indlede en dialog med kræftafdelinger landet over med henblik på i fællesskab at forbedre patientsikkerheden, siger Janne Lehmann Knudsen og understreger samtidig, at Kvalitetsenheden fortsætter med indsamle patienternes erfaringer.