Flere kræftpatienter får anerkendt arbejdsskade nyhed

Antallet af kræfttilfælde, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, er mere end fordoblet siden 2003. Cirka 50 procent flere får tilkendt erstatning, fordi deres arbejde har været skyld i kræften. Det viser en ny opgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejde i støv giver flest erstatninger

Omkring 100 danskere får konstateret lungehindekræft hvert år. Langt størstedelen af dem får det, fordi de tidligere har arbejdet med asbest. Et mindre antal får kræft i næsen, og for mange af dem gælder det, at de har været udsat for træstøv i forbindelse med deres arbejde.

Det er først og fremmest mennesker med netop disse to diagnoser, der har fået antallet af anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen til at stige fra 201 i 2003 til 562 i 2009. Året før – i 2008 var antallet helt oppe på 701 anmeldelser.

Antallet af anerkendte erhvervssygdomme er også steget fra 110 i 2003 til 2009.

-Det er meget glædeligt, at der er sket denne stigning, for det er to sygdomme, der for en meget stor del skyldes erhvervsmæssig udsættelse for kræftfremkaldende stoffer, siger forskningschef, Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse.