Hospitalslæger skal blive bedre til bivirkninger nyhed

Der indberettes generelt flere og flere bivirkninger ved medicin, men særligt for gruppen af hospitalslæger kniber det med at indberette bivirkninger. Det kan få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, da hospitalslægerne ofte anvender de nyeste lægemidler, hvor der er en skærpet indberetningspligt.

Fald i indberetninger bekymrer

Hospitalslægerne indberetter stadig færre medicinbivirkninger – i 2008 modtog Lægemiddelstyrelsen ca. 600 indberetninger, hvilket er ca. 100 færre end for fem år siden. Denne tendens er bekymrende, specielt med henblik på patientsikkerheden. Udviklingen har også medført en reaktion fra Lægemiddelstyrelsen, som har taget initiativ til at igangsætte en direkte dialog med hospitalslægerne.

»Alle kurver for indberetning går opad. Kurven for indberetninger fra hospitalslægerne skulle helst gøre det samme, men den er stagneret. Det antyder, at der er en systemfejl, vi må have rettet op på. Derfor vil vi have kortlagt, hvilke barrierer der skal ryddes af vejen for at gøre det nemmere for hospitalslægerne at indberette bivirkninger,« siger kontorchef i Lægemiddelstyrelsens afdeling for forbrugersikkerhed Henrik G. Jensen.

Indberetninger skal gøres nemmere

I løbet af efteråret vil alle læger på hospitalerne derfor modtage et personligt spørgeskema, der skal klarlægge, hvad der skal til for at gøre det lettere for lægerne at indberette bivirkninger. Dertil kommer, at Lægemiddelstyrelsen vil gøre det lettere at indberette bivirkningerne elektronisk, ligesom det skal gøres lettere for lægerne at overskue, hvilke lægemidler der er markedsført inden for de seneste to år, og som der derfor er skærpet indberetningspligt for.