Læger udskriver mindre penicillin til børn nyhed

Der var et fald i forbruget af antibiotika og astmamedicin i 2008, mens flere børn blev behandlet med psykostimulerende midler. Det viser en ny analyse af medicinforbruget til 0-14-årige, udarbejdet af Danmarks Apotekerforening på baggrund af tal fra 2008

Mindre penicillin og astmamedicin til børn

Danske læger er begyndt at holde igen med receptblokken, når det gælder penicillin til børn under 15 år. I hvert fald faldt børns forbrug af antibiotika sidste år med over 300.000 døgndoser, hvilket svarer til et fald på over 11 procent. Det viser en analyse af børns medicinforbrug,

Forbruget af astmamedicin er også faldet, selv om astmamedicin dog stadig topper listen over de mest brugte lægemidler til børn med en andel på knap 30 procent af børns samlede medicinforbrug. I 2008 var over 100.000 børn i behandling med astmamidler. Tilsvarende blev cirka 270.000 børn behandlet med antibiotika, hvilket er 30.000 færre end året før.

Flere børn bliver behandlet mod ADHD

Til gengæld kommer stadig flere børn under 15 år i behandling med lægemidler som Ritalin mod lidelsen ADHD. I 2008 var der ligesom året før en markant vækst på omkring 50 procent i forbruget af de såkaldte psykostimulerende midler. Forbruget steg med cirka en mio. døgndoser, så midlerne nu bruges af i alt 7.600 børn under 15 år samt godt 3.000 unge i alderen 15-19 år.

Væksten er bremset

Foruden psykostimulerende midler, astmamedicin og antibiotika udgør også allergimidler og midler mod eksem en betydelig andel af børns forbrug af medicin.Samlet set steg børns forbrug af receptmedicin med 1,6 procent i 2008.

Dermed er de seneste par års vækst på omkring 10 procent årligt bremset op som et resultat af det faldende forbrug af antibiotika og astmamedicin til børn. Til sammenligning steg voksnes medicinforbrug med 5,4 procent sidste år.