Stigningen i brystkræft er bremset nyhed

”Flere og flere får brystkræft” har det lydt i årtier. Men det er nu slut. For femte år i træk er risikoen for at få brystkræft ikke gået opad men har stabiliseret sig på et niveau, hvor cirka 4000 danske kvinder får brystkræft om året.

Årsag til fald i brystkræft ukendt

For 20 år siden fik 2785 danske kvinder brystkræft. I 2007 var tallet 4075. Men stigningen på omkring 100 tilfælde om året frem til år 2002 ser ud til at være bremset. Både når det gælder faktiske tal, og når det gælder risikoen pr. 100.000 danske kvinder, viser de nyeste opgørelser fra 2007 de samme tendenser som de foregående år: Der er ikke længere flere og flere, der får brystkræft.

-Det er rigtig dejligt, at det går den her vej. Det kan have flere forklaringer, blandt andet at færre kvinder er i hormonbehandling efter overgangsalderen, men det kan også være fordi, kvinderne har lyttet til gode råd om at ændre levevis for eksempel når det gælder alkohol og motion, siger Iben Holten, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Flere tilfælde næste år på grund af screening

De nyeste tal fra kræftdatabasen NORDCAN viser, at både den forudgående stigning og den nuværende opbremsning ses i både Danmark og i de nordiske lande generelt. Men Danmark må nok forberede sig på, at antallet af tilfælde næste år vil være steget.

-Det vil ske helt automatisk, fordi brystkræftscreenings-programmet, der er blevet indført over hele landet, vil betyde, at der opdages flere tilfælde. Det er ikke fordi, risikoen er steget, men fordi man med screeningsprogrammet vil finde en række kræfttilfælde, der ellers først ville være blevet opdaget langt senere, hvis der ikke var screening, forklarer Iben Holten.