Unge starter tidligere med tobakken nyhed

Unge starter tidligere med at ryge end generationerne før, og det gælder særligt for de dårligst uddannede. Gennemsnitsalderen ved rygestart er helt nede under 15 år for de lavest uddannede unge. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse af 45.000 tilfældigt udvalgte danskeres rygning. På den positive side viser undersøgelsen, at færre unge begynder at ryge.

Rygning viser social slagside

Rygning er ulige fordelt i befolkningen, både i forhold til uddannelse og bopæl. Det bekræftes i en stor repræsentativ undersøgelse, som også har undersøgt danskernes alder ved rygestart i forskellige aldersgrupper og i forhold til skoleuddannelse. Også her er der en stærk social slagside.

For danskere født i 1977-86 var gennemsnitsalderen ved rygestart nede på 14,7 år for personer, der udelukkende havde en 9. klasses eksamen. Det er et fald sammenlignet med tidligere og et fald, der går igen i alle socialgrupper. Det største fald er hos dem med en gymnasial uddannelse, hvor debutalderen er gået fra 17,3 (1959-66) til 15,8 år.
Mette Tuxen Faber står bag undersøgelsen, der viser stor social slagside i danskernes rygemønster.


-Det er positivt, at færre unge begynder at ryge, men bekymrende at dem, der gør, starter tidligt. Samtidig kan vi se, at flertallet af dagligrygerne havde et cigaretforbrug på mindst 15 cigaretter om dagen. Et stort cigaretforbrug og tidlig rygestart gør det sværere at stoppe med at ryge, og det øger risikoen for lungekræft, siger Mette Tuxen Faber, der er forsker i Kræftens Bekæmpelses Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft og forfatter af undersøgelsen.

Flere end dobbelt så mange rygere blandt dårligt uddannede

Igennem de seneste årtier har adskillige kampagner forsøgt at få danskerne til at kvitte tobakken. Det har rigtig mange gjort, men kampagnerne er ikke gået lige godt ind hos alle.

Undersøgelsen viser, at der en stærk social slagside i danskernes rygevaner. Blandt kvinder med en 9. klasse røg 42 pct. dagligt, mens det tilsvarende tal for dem med en gymnasial uddannelse var 19 pct. For mænd var tallene henholdsvis 39 og 16 pct. Andelen af storrygere er også større blandt de lavest uddannede rygere.

-Hvis vi skal have nedbragt antallet af rygere, er det vigtigt at tænke på, hvordan man når de lavest uddannede. Det mest effektive ville være at sætte prisen på cigaretter op – det vil især betyde noget for de unge og for de grupper, der ryger allermest, siger Mette Tuxen Faber.