Rygsmerter kan behandles af akupunktur nyhed

Ny forskning viser, at akupunktur virker bedre end almindelig behandling for rygsmerter. Det samme gør snyde-akupunktur med tandstikkere.

Tandstikkere lige så effektive som akupunkturnåle

Tidligere forskning har også peget i retning af, at behandlingen med nåle faktisk kan hjælpe mod ondt i ryggen. Men er det nålene som fjerner smerten?

Resultaterne af en ny undersøgelse kan tyde på, at det i hvert fald ikke er nødvendigt at bore hul i huden.
Efter at have sammenlignet konventionel rygsmertebehandling med to typer rigtig akupunktur, samt snydestik med tandstikkere, konkluderer forskerne, at begge typer prik i huden var mere effektive end standardtilbuddet.

Akupunktur gav hurtige resultat

157 deltagere fik individuelt tilpasset akupunktur, 158 fik standard akupunktur mod rygsmerter og 162 fik snyde-akupunktur hvor behandleren brugte en tandstikker inde i et rør, for at give indtryk af, at nåle blev sat ind i - og fjernet fra - vigtige akupunkturpunkter. Den fjerde gruppe fik almindelig behandling mod rygsmerter.

Akupunktur gav resultat i længere tid

Efter forsøget rapporterede deltagerne, hvordan tilstanden udviklede sig, og hvor plaget de var af rygproblemerne efter henholdsvis otte, 26 og 52 uger.

Resultaterne pegede i retning af, at alle formerne for prik i huden havde en god effekt.
Efter otte uger oplevede 60 procent af deltagerne i de tre akupunkturgrupper en tydelig forbedring af deres tilstand. Blandt dem som havde fået konventionel behandling oplevede kun 39 procent en bedring.
Forskellen var fortsat mærkbar efter et år. Da mærkede 59 til 65 procent i akupunkturgrupperne en bedring, sammenlignet med 50 procent i standardgruppen.

Læs hele artiklen på Videnskab.dk