Pårørende til lungekræftpatienter føler sig svigtet nyhed

Hver anden pårørende til en lungekræftpatient føler sig svigtet af behandlingssystemet, viser en undersøgelse fra Patientforeningen Lungekræft. Den viser også, at 42 pct. af de pårørende føler sig nedtrykte, isolerede og udkørte. Det samme gælder for 53 pct. af patienterne.

De pårørende bliver glemt

I en ny undersøgelse har Patientforeningen Lungekræft som de første herhjemme spurgt ca. 180 patienter og pårørende, hvordan de oplever livet med lungekræft. Undersøgelsen afslører, at halvdelen af de pårørende føler sig svigtet af behandlingssystemet. Hele 44 pct. svarer, at de føler, at de bliver glemt.

De pårørende er den syges vigtigste støtte

Det er vigtigt at inddrage den pårørende i behandlingen, lyder det fra formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppe, Torben Palshof:

-Det er første gang, at vi her i Danmark har en undersøgelse blandt lungekræftpatienter og deres pårørende, som viser, hvordan de håndterer sygdomsforløbet. Halvdelen af de pårørende føler sig svigtet af behandlingssystemet, og fordi de pårørende er patientens vigtigste støtte i sygdomsforløbet, svigtes de begge, hvis den pårørende ikke inddrages aktivt, siger Torben Palshof.