Nyt lægemiddel til lungecancer nyhed

En ny behandling mod lungecancer bliver nu godkendt. Behandlingen er målrettet lungecancerpatienter med den særlige genmutationen EGFR og er mere effektiv sammenlignet med kemoterapi.

Mere målrettet skrædersyet lungekræftbehandling

Det nye behandling - Iressa har vist sig at være mere effektivt end 2-stofs kemoterapi til behandling af patienter med ikkesmåcellet lungecancer, der har en såkaldt EGFR-mutation. Resultaterne stammer fra IPASS-studiet, som blev publiceret i online-versionen af det ansete tidsskrift The New England Journal of Medicine i onsdags.

Konklusionen på studiet er, at Iressa viser signifikant bedre resultater, når det gælder sygdomsfri overlevelse. Studiet viser samtidig, at patienter med ikke-småcellet lungecancer, der ikke har EGFR-mutation, bør have kemoterapi frem for Iressa.

– Vi ved fra kliniske studier, at behandlingen har god effekt hos patienter med denne særlige genmutation. Derfor er det vigtigt, at vi nu kan differentiere patienterne, så vi giver behandlingen til dem, hvor effekten er langt større. Samtidig ved vi, hvilke patienter, der ikke har gavn af behandlingen, siger Jens Benn Sørensen, overlæge ved Rigshospitalet og formand for Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe.

Bedre livskvalitet for patienterne

Ud over den længere sygdomsfri overlevelse viser IPASS-studiet også, at patienter behandlet med Iressa oplever bedre livskvalitet og færre lungekræftsymptomer sammenlignet med patienter behandlet med 2-stofs kemoterapi. Desuden er der generelt færre bivirkninger med Iressa i forhold til kemoterapi.

Test for EGFR-mutation

Diagnosen lungecancer bliver stillet ved, at der foretages en vævsprøve af selve kræftknuden. Ved at foretage en yderligere analyse af vævet – en mutationstest – kan man vurdere, om patienten har en EGFR-mutation eller ej. Omkring 10-15% af alle lungecancerpatienter i Danmark har denne særlige gen-mutation.