ViFAB giver millionbeløb til forskning i alternativ behandling nyhed

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har uddelt 1,6 million kroner til tre forskningsprojekter, som skal undersøge alternativ behandling. Projekterne er selvhypnose under fødsel, SindsRo behandling af skizofrene unge og kinesisk urtebehandling af kræft

Mental træning som metode til at forebygge og lindre fødselssmerter

Anette Werner, ph.d.-studerende, jordemoder, cand. scient. san., Århus Universitetshospital Skejby, får støtte til et projekt, som skal undersøge, om fødende kvinder ved hjælp af selvhypnose kan nedsætte behovet for brug af rygmarvsbedøvelse og afkorte fødslens længde.

Behandlingsformen SindsRo’s effekt på unge med skizofreni

Steen Kofoed, healer, Healerskolen, København, får støtte til et projekt, som skal undersøge, om behandlingsformen SindsRo har en gavnlig effekt på unge med skizofreni. SindsRo er en behandlingsform, hvor behandleren arbejder på mentalt at overføre en tilstand af dyb ro til klienten for at mindske klientens stress og angst.

Traditionel kinesisk urtemedicin til behandling af kræft

Andreas Kjær, professor, dr. med., Rigshospitalet, København, får støtte til et projekt, som skal undersøge effekten af traditionel kinesisk urtemedicin til behandling af kræft ved hjælp af PET-scanningsteknik. Projektet undersøger to slags urtemedicin, som består af henholdsvis Panax Ginseng og ekstrakt af planten almindelig brunelle.

Det Strategiske Forskningsråd har stået for den forskningsfaglige vurdering af projekterne.
ViFAB er et center under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.