D-vitaminmangel kan give psykisk sygdom nyhed

D-vitaminmangel kan være årsag til psykiske lidelser som depression og skizofreni samt neurologiske lidelser som sklerose, viser en gennemgang af international forskning.

Mangel på D-vitamin kan påvirke psykiskesygdomme og sklerose

D-vitaminmangel har i mange år været kendt som en væsentlig årsag til f.eks. knogleskørhed. Men mangel på det vigtige vitamin, som vi får dels gennem kosten, dels fra solens stråler, kan ifølge en række nyere undersøgelser også have indflydelse på en række psykiske og neurologiske sygdomme som depression, skizofreni, sklerose og Alzheimers. Og det er ikke mindst de D-vitaminer, vi får fra solen, der kan forebygge og afhjælpe lidelserne.

ADT af D-vitamin

Danmark anses D-vitaminniveauet for at være normalt, hvis det ligger mellem 50 og 160 nmol/liter.

Men i flere europæiske lande opererer man i dag med en nedre grænse på 80 nmol/liter, og det bør vi, med den nye viden, måske også overveje at gøre herhjemme, mener Mahmoud Ashkanian.

D-vitaminmangel påvirker fostret

Forskere fra Neuropsykiatrisk Klinik og Center for Psykiatrisk Forskning ved Århus Universitetshospital har sammenholdt flere end 250 internationale studier om D-vitaminmangel og dens konsekvenser. Undersøgelsen offentliggøres i dagens udgave af Ugeskrift for Læger og viser blandt andet, at patienter med både skizofreni og maniodepressivitet hyppigere er født forår og vinter, hvor moderens D-vitaminniveau er lavest.

- Som læge er der god grund til også at tjekke D-vitamine niveauet, hvis patienten f.eks. klager over depression, og man har forsøgt flere antidepressive midler uden resultat, siger læge Mahmoud Ashkanian, som har deltaget i projektet.

De internationale studier viser også, at forekomsten af en neurologisk lidelse som multipel sklerose er op til 100 gange så hyppig på nordlige breddegrader, hvor solen er på himlen i kortere tid, i forhold til områder omkring ækvator.

Læs artikel i Berlingske tidende her