Danske ældre ikke de mest raske i EU nyhed

En artikel i det videnskabelige tidsskrift The Lancet i november hævdede, at Danmark er det land i EU, hvor de ældre har flest leveår med godt helbred. En ny dansk undersøgelse viser, at Danmarks placering har været overvurderet.

Danskerne ikke på første plads

SIF har for nylig konkluderet, at der i mange år har været en markant fremgang i ældre danskeres levetid og i særlig grad levetid med godt helbred. Sammenlignet med de øvrige EU-lande ligger Danmark også højere end gennemsnittet i EU, men vi placerer os ikke på en førsteplads.

Vi lever kortere og knap så godt som vi troede

En 50-årig dansk mand kan forvente at leve i 28,3 år og blive 78,3 år, mens gennemsnittet i EU er 28,6 år. Ifølge undersøgelsen præsenteret i The Lancet fordeler restlevetiden sig på 23,6 gode leveår og 4,7 leveår med dårligt helbred. En dansk kvinde på 50 år kan forvente at leve i 31,9 år, og her er gennemsnittet i EU 33,5 år. Den danske kvinde har ifølge artiklen i The Lancet 24,1 gode leveår og 7,8 leveår med dårligt helbred. Gode leveår skal forstås som år, der leves uden langvarige begrænsninger i at udføre de sædvanlige daglige gøremål på grund af helbredsproblemer. Lancet artiklen konkluderer, at en 50-årig dansker kan forvente at have flere gode leveår end jævnaldrende i alle andre EU-lande, selvom danskerne har kortere levetid end mange andre europæiske befolkninger. Men Danmarks førsteplads er overvurderet.

SIF nedjusterer beregninger

SIF ( Statens Institut for Folkesundhed) har foretaget beregninger, som viser at forventet levetid med godt helbred er ca. tre år kortere for både mænd og kvinder i forhold til Lancet artiklens resultater for Danmark.

Undersøgelsen er ikke standadiseret

Beregningerne bag undersøgelsen i The Lancet stammer fra Levevilkårsundersøgelsen (Survey on Income and Living Conditions, EU-SILC), som er en standardiseret undersøgelse, der måler og sammenligner udviklingen i indkomst, fattigdom og livsbetingelser i alle EU-medlemslande. Årsagen til at det er problematisk at sammenligne med de andre lande er, at data er fremkommet på helt forskellig vis.

Lancet artiklen bygger på Levevilkårsundersøgelsen fra 2005. I Levevilkårsundersøgelsen i 2008 blev formuleringen af spørgsmålene og antallet af svarkategorier dog ændret, så det fremover vil give en mere korrekt sammenligning af landene.