Ældre lever sundere og længere nyhed

Ældre lever sundere og længere, men samtidig stiger sygeligheden og medicinforbruget, og flere ældre er overvægtige og har et stort alkoholforbrug, fastslår en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

ældre tager mere medicin

Vi lever længere og længere, og andelen af ældre i befolkningen vokser. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at de nye ældregenerationer generelt har bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere.Men den selvrapporterede sygelighed stiger, og der bliver brugt mere medicin. Syv ud af ti ældre bruger regelmæssigt eller til stadighed medicin.
Det fremgår af rapporten ”ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark”, som Sundhedsstyrelsen netop har udsendt.

Langvarige lidelser, men godt netværk

Rapporten viser, at folkesygdomme som stofskiftesygdomme, herunder diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskel- og skeletsygdomme og åndedrætssygdomme, fylder meget, og at sygehusforbruget er stigende og størst i de ældste aldersgrupper.

Lidt over halvdelen af de ældre på 65-84 år oplyser at have en eller flere langvarige sygdomme, langvarige eftervirkninger af skade eller handicap eller anden langvarig lidelse.

De ældre har gennemgående et godt socialt netværk, fastslår rapporten. Det giver gode muligheder i forhold til udvikling og evnen til at håndtere egen sygdom.

Udfordringer er overvægt og alkohol

En udfordring for forebyggelsesindsatsen er ud over den stigende sygelighed stigningen i andelen af svært overvægtige ældre og i andelen af ældre, der overstiger genstandsgrænsen for alkoholindtag.