Vaccinationsplan mod Influenza A H1N1 er på plads nyhed

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort sin plan for vaccination mod Influenza A H1N1. Personer, som tilhører en af de tre risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret vil blive tilbudt vaccination fra begyndelsen af november og frem. Cirka 1,1 million danskere vil blive tilbudt vaccinen

Kronisksyge vaccineres først

Vaccinationen vil blive foretaget i etaper, og vil se således ud:

  • Kronikere under 65 år, samt sundhedspersonale med kontakt til sårbare patienter, vil blive vaccineret fra begyndelsen af november

  • Kronikere over 65 år og sundhedspersonale tilbydes vaccine fra begyndelse af december.

  • Personer i nøglefunktioner tilbydes vaccine fra årsskiftet.

De 3 risikogrupper som vil få Influenza A H1N1 vaccination:

Gruppe 1

Personer fra 3 år og op med følgende kroniske sygdomme

  • Lungesygdomme som KOL, astma med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose, Hjerte- og karsygdomme, Blodsygdomme

  • Diabetes 1 eller 2

  • Medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder hiv-smittede personer og medikamentelt immunsupprimerede

  • Neuromuskulær sygdom med påvirket respiration eller nedsat hostekraft

  • Kronisk lever- eller nyresvigt (vejledende GFR< 30 ml/min)

  • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40).

  • Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at en influenzainfektion udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Gruppe 2

Sundheds- og plejepersonale under regionerne og kommunerne. SOS rejsesikring og WHO Regional Office i Danmark.

Gruppe 3

Myndigheder og ministerier i kritiske samfundsfunktioner herunder:

Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Told, lufthavne og it-funktioner under Skatteministeriet. Repræsentationer under Udenrigsministeriet. Direktorater under Ministeriet for Fødevarer og Landbrug. Offentlig transport, lufthavne, broer og post under Transportministeriet. Finanssektoren og styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Retsvæsen og Politi. Produktion og energiforsyning under Klima- og Energiministeriet. IT/Telestyrelsen under Videnskabsministeriet. DR, TV2 og Broadcast Danmark under Kulturministeriet. Styrelser, apoteker, Statens Serum Institut under Sundhedsministeriet. Brand- og redningspersonel, Vagtfunktion forsyning, vand, gas, fjernvarme, spildevand og affald under kommunerne.