Sygeplejersker: Kræftpatienters smerter lindres ikke godt nok nyhed

Kræftpatienter får ikke lindret deres smerter godt nok. Det er et stort problem under behandling for fremskreden kræftsygdom, mener sygeplejerskerne. En ny undersøgelse viser, at hver tredje sygeplejerske oplever, at hun ikke kan indfri patientens forventninger til smertebehandlingen.

Sygeplejesker ønsker fokus på smertebehandling

Det er især de akutte gennembrudssmerter, som 8 ud af 10 af de meget syge patienter dagligt oplever, der er svære for sygeplejerskerne at lindre. I en tid hvor fokus på livsforlængende behandling er stort, vurderer sygeplejersker, at der skal større fokus på lindring og livskvalitet.

Smerte fylder mest hos kræftpatienter

Smerter ved fremskreden kræftsygdom optager patienterne mere end eksistentielle problemstillinger, som fx at stå konfronteret med døden. 9 ud af 10 sygeplejersker oplever, at de har stor betydning for smertebehandlingen, men samtidig kan hver 3. ikke indfri patienternes og de pårørendes forventninger til lindring. Det viser en ny undersøgelse, som Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker netop har gennemført blandt sygeplejersker.
Det bekymrer undersøgelsens initiativtager Anne Marie Kjærsgaard-Andersen, afd. sygeplejerske, Regionshospitalet Randers:
- Undersøgelsen bekræfter, at smerter og angsten for smerter i en kræftpatients forløb ofte fylder meget sammen med andre sygdomsrelaterede gener og mere end selve døden. Især i den sidste tid kan smerterne fylde så meget, at der fx ikke er overskud til at få sagt ordentligt farvel. Det er utroligt trist for de syge og deres nærmeste, som håber, at vi sygeplejersker kan medvirke til lindring og livskvalitet også i den sidste tid. Desværre viser vores undersøgelse, at mange sygeplejersker oplever, at patienternes forventninger til lindring ikke altid indfris. Det handler især om, at smertebehandlingen svækker patientens nærvær, giver bivirkninger, og at der er problemer med at lindre de akutte gennembrudssmerter, som mange patienter oplever.

Lindring kræver ressourcer og råderum

I en tid hvor der er stor prioritering af livsforlængende kræftbehandlinger, oplever Anne Marie Kjærsgaard-Andersen, at der mangler fokus på lindrende behandling i den sidste tid. Det drejer sig i høj grad om at iværksætte den rigtige smertebehandling, som matcher den enkelte patients behov. Sygeplejerskerne i undersøgelsen vurderer, at patienternes basis-smertebehandling fungerer væsentligt bedre end behandlingen af de akutte gennembrudssmerter.
- Undersøgelsen bekræfter, at patientens basis-smertelindring fungerer godt i dag. Men det er straks sværere at afhjælpe de voldsomme akutte smerter, fordi de opstår på et par minutter og typisk forsvinder igen inden for en halv time. Det er en stor udfordring at iværksætte den rette smertebehandling, der virker så hurtigt. Det kræver, at vi har fokus på den enkelte patient og har viden, medicin, ressourcer og råderum til at iværksætte den rette smertebehandling. De muligheder oplever sygeplejerskerne ikke altid, at de har i dag. Og det er en skam, da sygeplejerskens fornemmeste rolle er at hjælpe patienterne til så god en livskvalitet som muligt, også når livsforlængende behandling ikke er mulig.”

Smertemedicin er for langsomt

Undersøgelsen viser, at af de sygeplejersker, der ofte oplever, at patienter eller pårørende har
uforløste forventninger til smertelindringen, vurderer over halvdelen, at den største udfordring ved
behandling af akutte gennembrudssmerter er, at medicinen virker for langsomt.