Banebrydende ny behandling hjælper slidgigtpatienter nyhed

En ny behandlingsmetode udviklet af danske forskere giver håb for de omkring 500.000 danskere, som plages af stive og smertende led. Forskerne bygger den nye behandling på regeneration af cellerne i det beskadigede led. Modsat traditionel gigtmedicin og kirurgi genopbygger den nye behandling cellerne i det slidte led, på en måde, så patienterne oplever mindre stivhed og dermed større bevægelighed. Læs om Re5 og slidgigt

Helt ny gigtbehandlings metode

Metoden er helt ny inden for gigtbehandling og bryder med opfattelsen af gigtmedicin og kirurgi som de eneste alternativer i gigtbehandlingen. Udgangspunktet for behandlingen er en lokal påvirkning af leddet og dets omkringliggende strukturer, som aktiverer cellerne og forbedrer miljøet i og omkring leddet.

- Den nye behandling er baseret på elektriske impulser, som kan trænge helt ind i leddet for at påvirke cellevævet og øge celleaktiviteten. Vores forskning viser, at det fører til reduceret stivhed samt øget funktionalitet i det behandlede led, fortæller Steen Dissing, professor dr.scient. ved Panum Instituttet, Københavns Universitet.

De første patienter

Steen Dissing har sammen med en gruppe forskere fra Danmark skabt den nye behandling. Nu, efter flere års intensiv forskning, er behandlingen Re5 introduceret for slidgigtpatienter. En af de første patienter, som har prøvet behandlingen er Sascha Brostrøm:

- Før behandlingen med Re5 var jeg så plaget af smerter i specielt mit højre knæ, at jeg dagligt tog store doser smertestillende medicin for overhovedet at kunne passe mit arbejde. Efter jeg begyndte med Re5 behandlinger hos min fysioterapeut, har jeg næsten ikke behov for smertestillende medicin, og jeg er igen begyndt at træne i form af korte gå- og cykelture, fortæller Sascha Brostrøm.

Videnskabens alternativ

Men Sascha Brostrøm er ikke den eneste patient, som har haft effekt af Re5. Re5 er klinisk dokumenteret ved et større videnskabeligt studie på Glostrup Hospital reumatologiske afdeling. Studiet viser at behandling med Re5 øger bevægeligheden signifikant hos gigtpatienter.

Og ude hos fysioterapeuterne, som tilbyder Re5 behandlingen, genses de videnskabelige resultater omkring reduceret ledstivhed hos patienterne, ifølge Lene W. Johansen, som ejer Holbæk Fysioterapi:

Vi kan se, at de fleste af de patienter, som har fået Re5 behandling opnår en hurtigere bedring, end vi ville forvente af deres lidelse. Når du som patient har smertende og stive led, kan det i sig selv være en barriere for at gennemføre træning. Så vi oplever, at de patienter som supplerer deres træning med en Re5 behandling, får et bedre træningsforløb, simpelthen fordi de får reduceret deres smerter og ledstivhed.” Lene W. Johansen er fysioterapeut og medlem af Danske Fysioterapeuters Fagforum For Muskuloskeletal Fysioterapi.

Re5 er i dag medicinsk godkendt til behandling af slidgigtpatienter. Behandlingen tilbydes hos etablerede fysioterapeuter, som kender leddets opbygning og funktion og sikrer et sammenhængende behandlingsforløb for patienten.