Nyt leukæmilægemiddel viser gode resultater nyhed

Effekten af cancerlægemidlet Tasigna ® (nilotinib) mod kronisk myeloid leukæmi er endnu bedre end forgængeren Glivec ® (imatinib). Det viser et nyt studie, hvori der indgår danske patienter, som præsenteres på den amerikanske cancerkongres ASCO den 7. juni. Tre gange så mange patienter viste ingen tegn på sygdommen og signifikant færre oplevede at deres sygdom udviklede sig til en mere kritisk stadie efter 18 måneder.

Lang flere overlevede kronisk myeloid leukæmi

I studiet, der er det hidtil største af sin slags, blev 846 patienter med nydiagnostiseret kronisk myeloid leukæmi behandlet med enten Tasigna eller Glivec

Resultatet efter 18 måneders behandling præsenteredes på American Society of Clinical Oncology’s (ASCO) årlige kongres og viste blandt andet at:

  • Færre af patienterne som behandledes med Tasigna gik ind i en alvorligere fase af sygdommen (såkaldt blastkrise) – tre Tasigna-patienter, sammenlignet med 12 af dem som fik Glivec. Af de patienter som fik Tasigna døde tre i perioden mod otte i Glivec gruppen.
  • Tre gange så mange af de som fik Tasigna opnåede såkaldt major molecular response (MMR) efter 18 mdr. MMR måles med en yderst følsom test, som kan afsløre én syg celle blandt hundrede tusindvis af normale blodceller. MMR blev i studiet defineret som, at indholdet af syge celler i blodet skulle være mindre end 0,1 pct., i forhold til før studiets begyndelse.
  • Resultatet af MMR ses som et mål for tilbageværende sygdom og dermed som en prognose for den sygdomsfrie overlevelse på sigt. Ydermere viste Tasigna sig at være Glivec overlegen målt på andre vigtige mål for behandlingseffekt. Patienterne i studiet vil blive fulgt i fem år.

FDA muliggør hurtig godkendelse

18 måneders opfølgningen bekræfter de 12-måneders resultater fra studiet, som lå til grund for de amerikanske lægemiddelmyndigheders - FDA’s - beslutning i marts 2010 om at hurtigt behandle ansøgningen om godkendelse af Tasigna som førstevalgs-behandling til patienter med nydiagnostiseret kronisk myeloid leukæmi. En tilsvarende ansøgning er indleveret til den europæiske lægemiddelmyndighed EMA.

Tasigna er allerede godkendt til patienter, som ikke får effekt af behandling med Glivec.

FAKTA Om CML (kronisk myeloid leukæmi)

  • CML er en af fire kategorier, som leukæmi bliver inddelt i.
  • I Danmark har man ca 75 nye tilfælde af CML om året.
  • Gennemsnitsalderen for patienter, som rammes af CML, er 52 år, og sygdommen er ikke arvelig.
  • Flere end 95% af alle CML-patienter har en erhvervet kromosomafvigelse, som kaldes Philadelphiakromosomet. Mutationen sker ved, at kromosomerne 9 og 22 bytter materiale med hinanden. Philadelphiakromosomet danner et enzym – en tyrosinkinase også kendt som bcr-abl – der får kræftcellerne til at vokse og dele sig uhæmmet.