Nyt middel til behandling af Nældefeber netop godkendt - 17-03-2014 nyhed

Nældefeber er en meget udbredt hudsygdom. Den nøjagtige hyppighed er ukendt, men ca. 20 % af befolkningen oplever ét eller flere anfald af nældefeber i løbet af livet.

Nyt middel til behandling af Nældefeber netop godkendt

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har godkendt det første lægemiddel til behandling af kronisk nældefeber – Hud og allergicentret på Odense Universitetshospital har været med inde over undersøgelser som har ført til udvikling af produktet som nu lanceres af medicinalkoncernen Novartis.

Nældefeber er en meget udbredt hudsygdom. Den nøjagtige hyppighed er ukendt, men ca. 20 %
af befolkningen oplever ét eller flere anfald af nældefeber i løbet af livet. Kronisk nældefeber kan
være voldsomt invaliderende og påvirke søvn samt patienternes arbejds- og privatliv.

Hidtil har man behandlet kronisk nældefeber med høje doser af antihistaminer, men Novartis oplyser at med godkendelsen af produktet Xolair får de hårdest ramte patienter nyt håb om et liv med færre eller ingen symptomer. Det betyder, ifølge Novartis, ikke bare et bedre liv for patienterne, men også samfundsmæssige gevinster i form af færre udgifter til sundhedspleje samt færre omkostninger forbundet med sygefravær og nedsat arbejdsevne.

Produktet Xolair blev oprindeligt udviklet til behandling af patienter med svær allergisk astma. Men gennem en større international undersøgelse iværksat af bl.a. hud- og allergicentret på Odense
Universitetshospital, ved man nu, at injektioner med astmalægemidlet Xolair også har en positiv effekt på de hårdest ramte patienter med kronisk nældefeber. Undersøgelser viser, at patienter kan være symptomfrie allerede få dage efter første behandling med Xolair oplyser Novartis.