Nyt studie: Skøre knogler kan genopbygges nyhed

Resultater fra verdens største studie af sin art på knogleskørhed er netop blevet offentliggjort på ECCEO kongressen i Valencia. Resultaterne viser, at det nu kan lade sig gøre både at bremse sygdomsudviklingen og samtidig at genopbygge knoglerne hos patienter med knogleskørhed.

Ny behandling kan standse og genopbygge skøre knogler

Ca. 500.000 danskere lider i dag af knogleskørhed, og det vurderes at mere end 40% af danske kvinder får knogleskørhed. Kun 90.000 danskere er i behandling og langt de fleste med de såkaldte bisfosfonater, der hæmmer sygdomsudviklingen ved at standse nedbrydningen af knoglevævet.

Resultater fra et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort på ECCEO kongressen i Valencia, viser imidlertid, at det med behandlingen Protelos (strontium ranelat) efter al sandsynlighed kan lade sig gøre både at standse knoglenedbrydningen og samtidig bevare eller endda øge opbygning af knoglevævet hos patienter med knogleskørhed. Resultaterne, der er statistisk signifikante, viser, at Protelos efter seks måneder sammenlignet med standardbehandlingen alendronat tillader en knogleopbyggende aktivitet på 2,9 % imod 0,2 % ved alendronat. Denne forskel øges yderligere efter 12 måneders behandling.


- Tallene tyder på, at behandlingen Protelos udover at hæmme nedbrydningen af knoglerne faktisk også i modsætning til andre behandlinger, tillader en højere grad af knogleopbyggende aktivitet. Det er især godt nyt til de patienter, som udover at stoppe sygdommens udvikling, også har brug for at få genopbygget knoglevævet, siger overlæge på Århus Sygehus Bente Langdahl, der har deltaget i studiet.

Læger kan nemmere vælge behandling ved knogleskørhed

Ifølge professor og overlæge på Odense Universitetshospital og national koordinator på studiet Kim Brixen giver de nye resultater lægerne bedre forudsætninger for i samarbejde med patienten at træffe det rette behandlingsvalg og dermed udskyde eller helt forhindre eventuelle knoglebrud.

Vi har hele tiden vidst, at Protelos var en effektiv behandling til at mindske knoglebrud, men nu ved vi også hvorfor. Med de nye resultater har vi i højere grad mulighed for at skræddersy behandlingen til den enkelte patient og dermed udskyde eller helt forebygge et knoglebrud og de efterfølgende konsekvenser for patienterne”, siger han og tilføjer, at sygdommen ofte både har store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Største studie om knogleskørhed nogensinde

I alt 268 kvinder – heraf 20 fra Danmark har deltaget i studiet og fået taget knoglebiopsier fra hoftekammen før og efter behandling med hhv. Protelos eller alendronat.

- Det er første gang, at vi ser så stort et studie, hvor man via knoglebiopsier har målt på knoglenedbrydning og knogleopbygning. Det er overordentlig interessant, fordi det fortæller os, hvorfor behandlingen virker, som den gør, siger Bente Langdahl og tilføjer, at studier inden for knogleskørhed normalt gennemføres ved at undersøge antallet af knoglebrud.

20 danske patienter har deltaget i studiet. Heraf 3 i Århus og 17 i Odense.