Oplysning til kvinder med syntetisk net i underlivet nyhed

Sundhedsstyrelsen anbefaler sygehusene at indkalde kvinder, der har fået underlivsoperationer med indsættelse af syntetiske net af typen POP-implantater til samtale, undersøgelse og vurdering.

Information til kvinder med net i underlivet

Syntetiske net har siden 1997 været anvendt i Danmark til gavn for mange tusinde kvinder med urininkontinens.

Hvis du er blevet opereret for urininkontinens og har fået indsat et implantat, skal du ikke være bekymret. Den aktuelle debat omhandler ikke anvendelse af denne type net.

Hvis du er opereret for nedsunken livmoder med indsættelse af et syntetisk net og oplever problemer som smerter og blødning, opfordrer vi dig til at henvende dig til det sted, du er opereret. Hvis du ikke oplever problemer, kan du afvente en indkaldelse til undersøgelse.

Hvis du er opereret med et syntetisk net for urininkontinens og har gener i relation til dette, opfordrer vi dig til, at du henvender dig til egen læge.

Sundhedsstyrelsen opfordrer sygehusene til at undersøge kvinderne

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at de syntetiske net siden 2006 kun i begrænset omfang har været anvendt til kvinder, som efter en fødsel havde nedsynkning af skede, blære og livmoder (POP, Pelvic Organ Prolapse).

De syntetiske net har ved indsætning i skedevæggen vist sig at give komplikationer som blandt andet smerte (eventuelt ved samleje) og blødning.

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at indkalde kvinderne til samtaler sker som opfølgning på bekymring rejst af andre landes myndigheder, der i øjeblikket følger bivirkningerne tæt.

Kunststof-net har været anvendt i Danmark til gavn for mange tusinde kvinder med urininkontinens siden 1997. Den aktuelle bekymring drejer sig ikke om denne type operationer. Det er vigtigt, at disse kvinder ikke bliver bekymrede, skriver Sundhedsstyrelsen.

Samtidig indskærper sundhedstyrelsen over for de ansvarshavende læger, at dehar indberetningspligt hvis der sker alvorlige hændelser med net, da det er medicinsk udstyr.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens indkaldelse her.