Overvægtige patienter er særligt udsatte for fejl nyhed

En ny rapport fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at de ekstra kilo hos nogle patienter har betydning for patienternes sikkerhed under indlæggelse. Rapporten konkluderer, at hospitalerne mangler udstyr til svært overvægtige, samt at personalet skal efteruddannes

Hospitaler ikke indrettet til overvægtige

Rapporten er baseret på dansk og international litteratur samt 73 tilfælde af utilsigtede hændelser, som er indrapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Den peger bl.a. på, at sygehusene ikke er indrettet til svært overvægtige, at udstyret ikke er tilpasset deres vægt, og at der er særlige problemer i forbindelse med operationer og bedøvelse af disse patienter.

Personale vurderer at en BMI over 35 giver problemer

Den nye rapport nævner fx, at patienter glider ud af stole og kørestole, og at der mangler lifte til at løfte dem, hvis de falder om. I et konkret eksempel må en MR-scanning opgives, da patienten på grund af sin størrelse ikke kan være i den.
Sundhedspersonalets vurdering af sygdom og behandling bliver også vanskeligere, når patientens BMI (body mass index) er over 35. Rapporten nævner, at personale i nogle tilfælde ikke kan foretage indstik i blodårer eller ikke har det nødvendige overblik under en operation. Bedøvelse af svært overvægtige kan også være mere kompliceret end af personer med normal vægt. Fx er overvægtige patienter mere udsatte for problemer med åndedrættet.

Hospitaler og personale skal opdateres

Rapporten foreslår, at regioner og sygehuse gennemgår indretningen på afdelingerne, at sygehusene vurderer behovet for hjælpemidler og udstyr, og at personalet undervises i de særlige helbredsproblemer hos mennesker, der er svært overvægtige.

Overvægt et stigende problem

I befolkningen generelt er overvægt et voksende problem, og det afspejler sig også blandt de patienter, der indlægges på sygehuse. I 2005 var 3,5 pct. af patienterne på danske sygehuse svært overvægtige. To år senere var det 4,6 pct.