Patienter får for lidt hjertemedicin nyhed

Lægerne giver ikke rutinemæssigt forebyggende behandling for blodpropper til akut syge medicinske patienter. Sådan lyder konklusionen fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins (RADS) Fagudvalg for Lægemidler til antitrombotisk forebyggelse og behandling samt lægemidler til trombocythæmning hos patienter med kardiologiske lidelser.

Behandling mod blodprop skal fortsætte efter udskrivelse

Fakta om risiko for blodprop

Omkring 10 % af alle hospitalsdødsfald har blodprop i lungerne ( Lungeemboli = LE) som direkte eller indirekte årsag, og omkring 75 % af dødsfaldene forekommer på medicinske afdelinger. LE er den årsag til hospitalsdød, der bedst kan forebygges.

Kilde: Århus Universitetshospital - Århus Sygehus
Rådet konkluderer også, at den forebyggende behandling mod blodprop alt for sjældent fortsætter når en patient er udskrevet fra sygehuset, og der ligger nu en vejledning fra RADS på hvordan man bør forholde sig

-Det er både et spørgsmål om at sætte behandlingen i gang og om at køre behandlingen videre efter, at patienten er sendt hjem. Det er ikke rutine, at medicinen udleveres til patienten fra hospitalsafdelingen. Selv om patienterne bliver udskrevet, er det ikke sikkert, at de er så mobile, at de kan undvære behandling. Derfor er det vigtigt, at de fortsætter behandlingen ( mod blodpropper) efter, at de forlader sygehuset, indtil deres akutte sygdom er overstået, siger Steen Husted, til Dagens Medicin.

Læs også: Lungeemboli - Blodprop i lungerne

Læs hele artiklen på Dagens Medicin her