Godt nyt til patienter med våd AMD nyhed

Der er kommet et nyt lægemiddel på markedet til behandling af Våd AMD også kaldet alderspletter på nethinde. Med det nye lægemiddel, skal man ikke længere behandles hver måned, men kan nøjes med at gå på øjenklinikken hver anden måned. AMD rammer hvert år ca 6.400 danskere, som risikerer at miste synet enten helt eller delvis.

Mere effektiv behandling af våd AMD

Det er godt nyt for de ca. 6.400 danskere, der hvert år udvikler den alvorlige våde form for AMD.

- AMD er en alvorlig øjensygdom, som kan føre til svært synstab og i værste fald blindhed. Heldigvis findes der medicin, som kan hjælpe et meget stort antal patienter,” siger Michael Larsen, professor ved øjenafdelingen på Glostrup Sygehus og Københavns Universitet. Ifølge ham er den europæiske godkendelse et vigtigt skridt mod en stadig mere effektiv behandling af våd AMD.

Læs også: Våd AMD – symptomer og behandling

- Det er glædeligt, at der fortsat udvikles nye lægemidler til AMD. Det er en kronisk sygdom, som koster meget at behandle, uanset at pengene er givet godt ud. Vi skylder patienterne, at gøre behandlingsresultaterne endnu bedre end de er i dag. Derfor er det meget velkomment, at der bliver udviklet nye lægemidler, så vi får flere strenge at spille på i behandlingen af AMD, forklarer han.

Den aggressive våde form for AMD er den primære årsag til alvorligt synstab hos ældre. Våd AMD påvirker synsceller i den gule plet og ødelægger dermed det centrale syn. Da sygdommen udvikler sig hurtigt, ofte over dage eller uger, er tidlig behandling afgørende.

Læs også: Test om du har symptomer på AMD

Ny behandling reducerer kontrolbesøg

Behandlingen med med det nye lægemiddel EYLEA indledes med en fast månedlig dosis i tre måneder hvorefter man som patient, skal behandles hver anden måned. Med den nye behandling er det altså ikke længere nødvendigt at injicere mere end hver anden måned. Det er heller ikke længere nødvendigt med de mange synskontroller og undersøgelser under behandlingsforløbet.

Læs også: Hver anden dansker går ikke til rutinetjek hos øjenlægen