Patienter på laveste sociale ydelser dropper deres medicin nyhed

Mere end hver tredje patient, der lever på nedsat offentlig ydelse, har undladt at købe den medicin, som lægen har ordineret. En ekspert efterlyser en undersøgelse af de eventuelle økonomiske barrierer for køb af lægemidler.

Faktisk har 32 pct. af patienterne på nedsat offentlig ydelse undladt at købe den medicin, som lægen har ordineret. 25 pct. af patienterne på de laveste offentlige ydelser, det vil sige start- og introhjælp, har fravalgt deres medicin, mens tallet er 12 pct. for personer på kontanthjælp.

Det viser et forskningsprojekt, som socialforsker Finn Kenneth Hansen, Center for Alternativ Samfundsanalyse, og assistant research professor M. Azhar Hussain, Københavns Universitet, har gennemført.

Dårlig økonomi kan være årsag til fravalg af medicin

De økonomisk dårligst stillede er langt fra de eneste, der undlader at købe deres medicin eller bruger det ordinerede lægemiddel forkert.

Fænomenet, der kaldes non-komplians, er ifølge udviklingschef hos Pharmakon, Hanne Herborg, udbredt i alle samfundslag og befolkningsgrupper. Men ifølge Hansen og Hussains undersøgelse er det særligt patienter på de laveste sociale ydelser, der direkte undlader at købe medicin.

Vi ved for lidt om fravalg af medicin

Ifølge Herborg kan der være en sammenhæng mellem at man undlader at købe sin medicin og ændringer i medicintilskuddene.

- Der er skåret i medicintilskuddene hen over årene. Der er større egenbetaling og flere præparater, der ikke får tilskud. Og det er jo en bevidst politik, kan man sige. Så man må også acceptere, at borgerne prioriterer deres ressourcer. Til gengæld har rigtig mange, der er på de laveste sociale ydelser, medicinkort. Så der er en hjælp dér, forklarer udviklingschefen fra Pharmakon, Apotekernes Uddannelsescenter, der er center for uddannelse, forskning og formidling af viden om farmaceutisk praksis.

Men der er ifølge Herborg brug for flere undersøgelser af de økonomiske barrierer for medicinkøb.

- Vi har ikke undersøgt det ret meget i Danmark, måske fordi vi har haft en opfattelse af, at her i Danmark har vi jo et godt medicintilskudssystem, så økonomi er nok ikke det, der afholder folk fra at få medicin. Men den holder muligvis ikke mere set i lyset af den nye undersøgelse. Så den vigtigste konklusion er nok, at det er noget, der trænger til at blive undersøgt, slutter Hanne Herborg.

Kilder

  1. Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain i forskningsprojektet: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet, CASA og Aalborg Universitet” August 2009.