Patientforeningen Lungekræft markerer International Lungekræftdag nyhed

Patientforeningen Lungekræft inviterede for syvende år i træk patienter, pårørende, sundhedspersonale og andre interesserede til International Lungekræftdag d. 17. november, 2011.

Astrid Krag, daværende minister for sundhed og forebyggelse, præsenterede på mødet i 2011 hendes visioner for den danske kræftbehandling.

Derudover satte vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Dorte Hansen Thrige og en række eksperter fokus på tidlig diagnosticering af lungekræft, mulighederne for at screene samt den nyeste behandling af lungekræft og lungehindekræft.

Patientforeningen Lungekræft præsenterede desuden en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt foreningens medlemmer om tidlig opsporing af lungekræft.

Du kan læse mere om Lungekræftforeningen og deres initiativer på deres hjemmeside.