Psoriasis-patienter kan se frem til bedre behandling nyhed

Psoriasispatienter, som får sygdommen tidligt i livet, har stadig en forventet forkortet levetid på 10-20 år. Fremtiden ser dog lysere ud. Ny medicin og en øget forståelse af sygdommen gør, at man også i fremtiden kan forvente betydeligt forbedrede behandlingsmuligheder af psoriasispatienter.

Psoriasis patienter døjer med følgevirkninger

Psoriasis er ikke blot en hudsygdom, hvor huden revner og er irriteret. Sygdommen kan have følgevirkninger for patienten. Undersøgelser viser at sygdommen både påvirker livskvaliteten og helbredet.

-Psoriasis indvirker på patienternes livskvalitet, såvel fysisk i form af kløe og betydelig skældannelse, såvel som psykisk, f.eks. mht. selvtillid i hverdagen, forklarer Lars Iversen nyudnævnt klinisk professor i dermatologi ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet til videnskab.dk og fortsætter

- Desuden har psoriasis en række følgesygdomme. Følgesygdommene er f.eks. overvægt, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og nogle former for kræft. Vi ved desuden, at patienter, som debuterer tidligt med sygdommen, dvs. før 30-40 års alderen, har en forventet forkortet levetid på 10-20 år.,

Ny behandling fokuserer på cellerne

Psoriasis opstår, fordi immunsystemet overreagerer. Den hidtidige behandling har derfor taget udgangspunkt i at dæmpe immunforsvaret generelt, hvilket som bivirkning har resulteret i en øget risiko for bl.a. infektioner.

- Med øget forskning og dermed bedre sygdomsforståelse, håber vi i fremtiden at kunne udvikle nye lægemidler, som inde i cellerne rammer bestemte kommunikationsveje af betydning for udviklingen af psoriasis,« siger Lars Iversen.

- Ved at udvikle lægemidler, som virker meget målrettet på præcis de mekanismer, som har betydning for sygdommen, håber vi at kunne undgå en række bivirkninger,« siger Lars Iversen

Vidundermiddel fra tyskland

I Tyskland har man de sidste 20 år benyttet et middel mod Psoriasis, som hedder Fumaderm. Midlet er ikke registreret i andre lande, da man ikke kender virkningsmekanismerne. Lars Iversen arbejder netop nu med, at undersøge det tyske vidundermiddel..

-Når vi finder ud af, hvordan Fumaderm virker, vil det utvivlsomt fremme godkendelsen i bl.a. Danmark. I Tyskland har de 20 års erfaring med Fumaderm, og der har hverken vist sig øget risiko for kræft og/eller øget risiko for infektioner, siger Lars Iversen, til Videnskab.dk.