Psykisk sygdom afkorter liv med 15-20 år nyhed

Psykisk syge lever væsentligt kortere end den øvrige befolkning i både Finland, Sverige og Danmark. Kvinder med psykisk lidelse lever i gennemsnit 15 år kortere, og mænd kan forvente 20 år kortere levetid.

Psykiske sygdomme overskygger symptomer

Rapporten peger på flere årsager til overdødeligheden – f.eks, at psykiske sygdomme overskygger symptomerne for andre sygdomme. Samtidig bliver gruppen af psykisk syge oftere end den øvrige befolkning ramt af livsstilssygdomme som følge af rygning, mangel på motion og andre risikofaktorer. Forskningen er baseret på sammenkøring af registre.