Psykisk syge kæmper med overvægt nyhed

Januar er tid til fokus på vægt og ifølge nye undersøgelser er der behov for det, for alt for mange danskere vejer for meget. For én gruppe af overvægtige danskere flyder fedme-problematikken: De psykisk syge. En rundspørge til bosteder for psykisk syge peger på, at 35-40 pct. er så overvægtige, at de har problemer med at bevæge sig og klare sig selv. Ny uddannelse skal give personalet bedre muligheder for at hjælpe i tide.

Overvægt stort problem hos psykisk syge

Overvægt er et stadigt stigende problem for alle i det danske samfund. For patienter med psykiske lidelser er der mange udfordringer i forhold til vægtstop og vægttab, idet både medicin og det generelt manglende mentale overskud til sund kost og motion, gør at fedmeproblematikken er voldsom blandt psykisk syge.

Overvægt påvirker livskavilitet

Der findes ikke præcise tal på, hvor mange procent af de psykisk syge der er overvægtige, men en rundspørge til 10 københavnske socialpsykiatriske bosteder, foretaget af NUMO, i start januar 2011 peger på, at 35-40 pct. af beboerne er så overvægtige, at de har svært ved simple ting; bevæge sig, gå en tur eller binde deres sko. Rundspørgen peger også på, at 8 ud af 10 beboere spiser traditionel dansk mad og har svært ved salat og grøntsager. Kun ca. halvdelen spiser morgenmad. En undersøgelse fra 2008 af 291 overvægtige viste, at 42 pct. af dem havde psykiske problemer.

- Psykiske sygdomme i almindelighed forkorter levealderen med 10-15 år, dels på grund af selvmordsrisikoen, dels på grund af dårlig fysisk form og overvægt, som fører til hjertekarsygdomme og type 2-diabetes,” fortæller Merete Nordentoft, der er professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Hun fortsætter

- Der er bivirkninger ved en lang række af psykofarmaka i form af vægtøgning, og det er vigtigt at tage problemet med overvægt blandt mennesker med psykisk sygdom alvorligt. Mange er kede af vægtøgningen og har nedsat livskvalitet på grund af den. Det er svært at gøre noget ved problemet, men det er ikke umuligt.

Efteruddannelse af personale en løsning

NUMO har, i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, udviklet verdens første uddannelse som vægtstoprådgiver. I dag er der uddannet 370 vægtstoprådgivere med tusindvis af tabte kilo til følge. Vægtstoprådgivere hjælper overvægtige ud af deres overspisning og ind på en sundere livsstil – et skridt af gangen, små hverdagsændringer gennem coaching og motivation, der passer til den enkeltes sind og tempo. Kun ca. 10 af de 370 uddannede vægtstoprådgivere arbejder i psykiatrien.

Vægttab hjælper psykisk syge

- I dag synes debatten om psykisk syge og overvægt alt for ofte at forstumme med ordene ”de har mange andre problemer”, ”vi skal ikke tvinge psykisk syge til noget de ikke ønsker” - men vi skal heller ikke lade stå til. Og det sker alt for ofte i dag, siger Regitze Siggaard, der er udviklingsansvarlig hos NUMO.

NUMO afholder 11. januar en symposiedag for ansatte i socialpsykiatrien med det formål at få fedme til at fylde mere på dagsordenen i sektoren.

- Vores rundspørge viser, at mange bosteder er i gang med kosttilpasning og tænker på at få aktiveret beboerne, men det er vores opfattelse, at personalet mangler metoder til motivation, dialog og opnåelse af resultater i forhold til den enkelte person. Hvis vi bliver bedre til at hjælpe psykisk syge til en sundere krop vil det være til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien, slutter Regitze Siggaard.