Rå lakseolie kan øge risikoen for sygdomme nyhed

For første gang har forskere påvist at miljøgifte i uraffineret lakseolie kan føre til insulinresistens og øge risikoen for fedme, diabetes og hjerte-karsygdomme.

Miljøgifte i olie gør os syge

I de seneste årtier er forekomsten af metabolisk syndrom steget kraftig i hele verden. Syndromet øger risikoen for at udvikle såkaldte livsstilssygdomme, og insulinresistens er en hovedårsag til syndromet.

For nylig publicerede tidsskriftet 'Environmental Health Perspectives' resultater fra en international undersøgelse, ledet af norske forskere, som viser at 'persistente organiske miljøgifte' (POP'er) kan føre til insulinresistens.

POP

POP (Persistent Organic Pollutants) er en fællesbetegnelse for forskellige kemiske miljøgifte, såsom insektmidler, industrielle kemikalier og visse biprodukter fra forbrænding.

Vi mennesker indtager stofferne gennem fedtholdig mad som fisk, mejeriprodukter og kød. Miljøgiftene kan være svære at nedbryde og udskille, og vil dermed hobe sig op i kroppen.

Det indebærer, at kroppens organer reagerer dårligere på det insulin, som udskilles, end normalt.

»Det er første gang nogen har kunnet påvise gennem forsøg, at miljøgifte er en årsag til insulinresistens og dermed også sygdomme som diabetes, fedme og fedtlever,« fortæller Jerôme Ruzzin, forsker ved 'Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning' (NIFES) i Norge.