Responstid på 15 minutter for alle er urealistisk nyhed

I mere end ni ud af ti tilfælde (93,4 %) når ambulancerne i Region Syddanmark ud til tilskadekomne borgere indenfor 15 minutter, men det vil koste mere end 500 mio. kr. ekstra, hvis ambulancen skal nå ud til alle indenfor et kvarter.

Det viser en beredskabsanalyse, som Region Syddanmark har udarbejdet. Analysen belyser også, hvor mange ambulancer der skal til, for at de hver gang kan være fremme alle steder i regionen indenfor 15 minutter. Analysen blev diskuteret på regionsrådet, mandag 26. september.

Fordobling af beredskabsindsatsen

Hvis alle områder skal nås indenfor 15 minutter, skal man mere end fordoble ambulanceberedskabet, viser analysen, og oprustningen ville kræve et samlet budget på ca. 1. mia. kr. De nuværende årlige udgifter til akutberedskabet er i dag 525 mio. kr.

- Det er desværre ikke realistisk at nå ud i alle ender og kanter med ambulancer indenfor 15 minutter. Derfor er vi nødt til at finde andre løsninger i yderområderne, og det er vi allerede godt på vej med flere steder i regionen. Vi skal bruge de ressourcer, der er derude i forvejen. For eksempel hjemmesygeplejersker, der kan nå frem med livreddende førstehjælp indenfor få minutter, siger formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V).
Målet om de 15 minutter stammer fra et krav, som VK-regeringen i sin tid satte for højeste udrykningstid for alle ambulancer.