Rygsmerter kan varsle tidlig død hos ældre nyhed

Ny undersøgelse peger på at ældre personer som lider af smerter I ryg og nakke har øget sandsynlighed for tidlig død.

I en større undersøgelse omfattende 4.400 personer over 70 år fandt forskere at de personer som led af rygsmerter havde forhøjet risiko for død.

Cirka 1/3 af befolkningen lider af rygproblemer

Statens Institut for Folkesundhed oplyser at 34,6 % af befolkningen har en rygsygdom eller rygsmerter, og i en rapport udarbejdet af SIF og Gigtforeningen konkluderes, at de offentlige kasser i alt har udgifter for knap 17 milliarder kroner om året på grund af rygsygdom og rygsmerter. 5,6 mia. kr. går til behandling, 2,3 mia. kr. til sygedagpenge og 8,9 mia. kr. til førtidspension.

Klar sammenhæng mellem rygsmerter og forhøjet dødelighed hos ældre.

Kun få undersøgelser har fokuseret på sammenhængen mellem rygsmerter og for tidlig død i den ældre befolkning

Forskere fra Sidney University, som står bag undersøgelsen, oplyser hvorfor og hvordan, der er sammenhæng mellem rygsmerter og forhøjet dødelighed hos ældre.

Men tidligere undersøgelser peger på, at kroniske rygsmerter kan nedbryde personers immunforsvar, og dermed gøre dem mere sårbare overfor sygdom.

Ledende forsker i undersøgelsen Dr Matthew Fernandez fremhæver i den forbindelse, at de fleste mennesker ikke opfatter rygsmerter som kunne værende livstruende, og tilføjer at problemet kræver nærmere forskning for at afdække den konstaterede sammenhæng mellem rygsmerter og dødelighed, som endnu er ukendt.

Først i februar 2017 offentliggjorde forskere ved Sidney University en konklusion om, at håndkøbsmedicin såsom Ibuprofen ikke har nogen nævneværdig virkning hvad angår personer med kroniske rygsmerter.

Bevægelse og motion er bedre end medicinering

Der anbefales fortsat anti inflamatoriske (ikke steroid) produkter overfor rygsmerter, men trenden går mod, at råde patienterne om motion og bevægelse som det bedste middel mod kroniske rygsmerter.

Specielt knyttet en hastigt voksende ældrebefolkning er forebyggelse af rygproblemer kritisk for den ældre befolknings funktionsevne, og bør medtages i vurderingen af ældres livslængde og livskvalitet.

Kroniske rygsmerter viser sig meget ofte at være knyttet til banale problemer med muskler og ledbånd, som i de fleste tilfælde afhjælpes indenfor uger eller få måneder med bevægelse og træning.

Undersøgelsen blev publiceret i The European Journal of Pain.