Senfølger efter kræft skal tages alvorligt nyhed

Mange kræftpatienter rammes af en eller flere senfølger efter behandlingen er afsluttet. Senfølger kan være af både psykisk og fysisk art, og for mange af patienterne er det svært at finde forståelse og behandling for problemerne.

For lidt viden om senfølger

Marianne Nord Hansen er formand for Foreningen for Kræftoverlevere med Senfølger, og hun oplever mange, som har svært ved at finde forståelse for, at senfølger er alvorlige – også selv om man har overlevet kræft.

- Der er stort behov for mere opmærksomhed og forståelse for senfølger. Både patienter og behandlere har brug for mere information om, hvilke senfølger der kan opstå efter kræftbehandling, siger hun.

Kun få undersøges for senfølger ved kontrol

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse af 1000 patienters oplevelse af kontrolforløbet efter kræft understøtter indtrykket af manglende interesse og viden om senfølger.

90 procent af patienterne vurderede, at det er vigtigt at få information om senfølger, men kun 36 procent oplevede at få informationen.

Kun 17 procent oplevede at være blevet undersøgt og behandlet for langsigtede skadesvirkninger i forbindelse med deres kontrolforløb.

- Senfølger kan gøre det særdeles vanskeligt at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet, og der er kun begrænset viden om den bedste behandling af mange senfølger. Flere vil blive ramt af senfølger i fremtiden, og der vil komme nye hidtil ukendte senfølger til, eftersom mange kræftpatienter i dag behandles med nye midler, der kun er kendt i få år. Det er derfor tvingende nødvendigt at sætte gang i mere forskning i, hvordan man bedst behandler og forebygger senfølger hos kræftpatienter, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Arne Rolighed.

Hyppige senfølger efter kræft

  • Mundtørhed og tandproblemer hos hoved-halskræftpatienter
  • Seksuelle problemer hos mænd med prostatakræft
  • Depression
  • Voldsom træthed (fatigue)
  • Lymfødem (hævede arme og ben)
  • Hedeture
  • Smerter
  • Føleforstyrrelser