Sex styrker din sundhed nyhed

Der er mange gode parforholdsgrunde til at være fysisk aktive derhjemme i dobbeltsengen – men sundhedsvæsenet skal også være opmærksomme på seksualitet. Større fokus på seksualitet kan nemlig gavne befolkningens sundhed, viser ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Sundhed med et tabu

Et godt sexliv er ikke bare krydderi på tilværelsen - det spiller også en rolle for sundhed og sygdom. En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at ni ud af ti danskere mener, at et velfungerende sexliv er vigtigt fro trivslen. Samtidig er det i flere sammenhænge vist, at involvering af seksuelle aspekter i sygehusenes og de almene praksissers arbejde kan være med til at styrke livsmodet og mestring hos alvorligt og kronisk syge patienter.

Hos Videnråd for Forebyggelse mener Morten Frisch, formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Seksualitet og Sundhed”, at sex er et tabu i den danske lægeverden.

Læs også: Kærlighed og sex hele livet

- Man kan tale om en slags ”tovejstabu”, hvor patient og behandler fastholder hinanden i fortielsen af seksuelle temaer. Tabuiseringen af sexlivet er til skade for både den enkelte patient og for folkesundheden, siger han og opfordrer til, at der skal ske en egentlig oprustning af det seksuelle aspekt i sundhedsvæsenets forskellige sektorer.

Sunde mænd kan rejse sig og få orgasme

- Når seksualitet behandles i sundhedsvæsenet, drejer det sig ofte om forebyggelse af sexsygdomme og uønsket graviditet. Dette til trods for, at omtrent hver tiende voksne dansker har oplevet en seksuel dysfunktion inden for det seneste år, siger Morten Frisch.

Selvom området langt fra er tilstrækkeligt belyst, peger forskning på, at seksualitet, sundhed og sygdom hænger sammen – at livsstil og sygdom har indflydelse på seksualiteten, og at der omvendt er helbredsfordele ved et tilfredsstillende sexliv. Blandt andet har kendte risikofaktorer som alkohol og rygning negativ indvirkning på sexlivet.

Forekomsten af orgasmeproblemer og for tidlig sædafgang er mere end fordoblet blandt danske mænd, som drikker mere end 21 genstande om ugen i forhold til mænd, som drikker en til syv genstande, og rejsningsproblemer er halvt så hyppige blandt ikke-rygere som hos rygere.

Læs også: Værd at vide om rejsningsproblemer

Sex lindrer kronisk sygdom

Vidensråd for Forebyggelse mener, at et oplagt tiltag vil være, at patientforeninger og centrale sundhedsmyndigheder rutinemæssigt inddrager seksualitet i oplysnings- og rådgivningsaktiviteter.

- Hvis vi som fagfolk i sundhedsvæsenet tør sætte seksualitet på dagsordenen på lige fod med alle mulige andre emner, så vil vi for eksempel kunne gøre det lettere for mange at håndtere en kronisk sygdom og opretholde en rimelig livskvalitet på trods af de belastninger, sygdommen medfører, siger Morten Frisch.