SOSUer og pædagogmedhjælpere belaster helbredet nyhed

Der er markante forskelle i livsstil og arbejdsmiljø mellem social- og sundhedsassistenter (SOSU), pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive. Det viser rapporten "Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen siden 2000".

Drikker mindre, men vejer for meget og belaster ryggen

For nogle indikatorer afviger både SOSU-assistenter og pædagogmedhjælpere meget fra øvrige erhvervsaktive. I begge grupper er der færre, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol og færre spiser usundt, mens flere er svært overvægtige, arbejder i bøjede og frovredne arbejdsstillinger og er udsat for tunge løft.

SOSU-assistenterne lever mest usundt

På nogle områder er der dog forskelle mellem de to grupper. F.eks. er er der flere storrygere, flere med diabetes blandt SOSU- assistenterne, til gengæld er der lidt flere svært overvægtige pædagomedhjælpere, som dog spiser mere frugt.

Figuren viser udvalgte resultater for kvindelige pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter, som udgør de to største faggrupper i FOA. Her ses forholdene for de to sektorer sammenlignet med øvrige erhvervsaktive kvinder. Hvis indekset er større end 1, er forekomsten højere i den pågældende gruppe end blandt øvrige erhvervsaktive kvinder, og hvis indekset er mindre end 1, er forekomsten lavere end blandt øvrige erhvervsaktive kvinder.

Kvindelige pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter sammenlignet med øvrige erhvervsaktive kvinder for udvalgte indikatorer relateret til sundhedsadfærd, specifikke sygdomme og lidelser samt arbejdsmiljø. 2010*;
Statens Institut for Folkesundhed, SDU har udarbejdet rapporten for fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) på baggrund af data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og de seneste Sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY).

Læs hele artiklen på Statens Institut for Folkesundhed her

Se den fulde rapport på FOA's hjemmeside her