Spædbørns søvnproblemer hænger sammen med fødselsdepression nyhed

Mange familier oplever vanskeligheder med barnets søvn, f.eks. dårlig søvnkvalitet, hyppig opvågnen og manglende døgnrytme. Det kan være en alvorlig belastning for familien. En ny undersøgelse viser dog, at spædbørn hvis mor har eller har haft en efterfødselsreaktioner (tidligere kaldet for fødselsdepression), har langt flere søvnproblemer end andre spædbørn

Problemer påvirker babys søvn

Søvnproblemer blandt spædbørn er ofte knyttet til psykosociale problemer i familien især

  1. Uro/gråd hos barnet, dvs. at forældrene har problemer med at trøste barnet, når det er uroligt eller grædende.

  2. Problemer med barnets spisning.

  3. Problemer med forælder-barn kontakt og samspil

  4. Efterfødselsreaktioner hos moderen.

Og især efterfødselsreaktioner hos moderen giver søvnproblemer hos spædbørnene. Det er uvist, om søvnproblemer hos barnet leder til efterfødselsreaktion hos moderen eller omvendt.

Læs også: Børns søvn og søvnproblemer

Så stor betydning har efterfødselsreaktion

Figuren viser forekomsten af alvorlige søvnproblemer hos børn i otte til ti-måneders alderen efter om mor har en efterfødselsreaktion. Omkring hver niende mor har en efterfødselsreaktion på dette tidspunkt. I familier, hvor mor har en efterfødselsreaktion, har 19,2 % af spædbørnene søvnproblemer. Det er fire gange flere end de 4,9 % med søvnproblemer, som findes i familier, hvor mor ikke har en efterfødselsreaktion.

Forekomst af alvorlige søvnproblemer blandt børn i 8-10-måneders alderen efter om moderen har en efterfødselsreaktion, i procent

Søvnproblemer ligner ikke andre spædbørns problemer

Normalt hænger mange problemer i barnets første leveår sammen med forældrenes alder, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet eller familieform. Men det gælder ikke med hensyn til søvnproblemer. De er lige udbredte i alle disse sociale grupper. Kun blandt anden- og tredjegenerationsindvandrere, er forekomsten lidt højere. Problemer i det første leveår er ofte relateret til fødselsforløbet, f.eks. komplikationer ved fødslen, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Men heller ikke det spiller ind på forekomsten af søvnproblemer. Søvnproblemer optræder lige hyppigt uanset hvordan fødselsforløbet har været.

Læs også: Det lille spædbarns søvn

Sundhedsplejesker og søvneksperter bør samarbejde

Løsning på søvnproblemer kan f.eks. være faste søvnrutiner, et roligt sovemiljø, og udveksling af erfaringer mellem de nybagte familier.

Forfatterne bag undersøgelsen opfordrer også til, at sundhedsplejersker og søvneksperter deler viden og finder nye veje til at hjælpe de familier, der er stærkt belastet af søvnproblemer hos spædbørn.

Læs mere på Statens Institut for folkesundhed